Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2011

kleo
Całym sercem. Nad życie. Do szaleństwa. Bez pamięci.
— wszystko
kleo
8221 352b
Sponsored post
soup-sponsored

September 19 2011

kleo
4667 52b3
Reposted fromhalszka23 halszka23
0296 c978 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viahannes hannes
kleo
8399 ecc4
Reposted fromgoodtime goodtime via9halfminutes 9halfminutes
kleo
kleo
7904 1750
Reposted frommariola mariola viamonjurka monjurka
kleo
1944 794d
Reposted fromohshit ohshit viamonjurka monjurka
kleo
Jestem smutna, bo jestem gruba. Jestem gruba, bo jem. Jem, bo jestem smutna.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamonjurka monjurka

September 17 2011

kleo
Ciekawe ile jeszcze będę wspominać ten Twój uśmiech skierowany w moją stronę?
Reposted frommefir mefir viamonjurka monjurka
kleo
1196 d272
tahat's it! 
Reposted fromczoo czoo viabadhairday badhairday
kleo
nadmiar oksytocyny. (odpowiada za chęć do tulenia )
Reposted frompeace peace viacoffeegrinder coffeegrinder

September 10 2011

kleo
Człowiek w swojej istocie nie może być szczęśliwy. Gdyby był - przestałby dążyć i cała ewolucja zatrzymałaby się. Kiedy nie jest; szuka. Dąży. Idzie do przodu.
Reposted frommarysia marysia viabadhairday badhairday
kleo
kleo
Ten świat mnie nie rozumie, czy ja nie rozumiem świata? A może nie rozumiemy się tu oboje na raz.
Reposted frommefir mefir viabadhairday badhairday
kleo

September 08 2011

kleo
nothing better than feeling special to someone... :D
kleo

Nucił mi zawsze wieczorami "powinnaś być ze mną".
Powinnam.
Powinnam była słuchać wtedy rozumu,
a nie ufać wahaniom serca.
Teraz drwi ze mnie niewykorzystana okazja.
Odrzuciłam szczęście.
kleo
'Nie potrafisz żyć bez człowieka, który Cię lubi, dla którego jesteś wart wielu zachodów, który dzieli z Tobą radość i ból, w sercu którego masz zapewnione trwałe miejsce. Bez człowieka, któremu możesz zaufać. Człowieka, który się o Ciebie troszczy, człowieka, u którego jesteś zawsze mile widziany.'
— Phil Bosmans
Reposted fromnatalja natalja
kleo
2585 1bb4
Reposted fromkleofas kleofas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...